Bestuurswisseling


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 maart jl. heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Maar liefst vijf van de zittende bestuursleden zijn afgetreden. Zij hebben zich een aantal jaren ingezet voor ons koor, maar nu werd het tijd om het stokje over te dragen. Twee van de “oude” bestuursleden blijven aan en zij kunnen hun kennis en ervaring delen met de drie nieuwe bestuursleden die zijn aangetreden!

De overdracht van taken van de oude bestuursleden naar het nieuwe bestuur heeft inmiddels plaatsgevonden en het nieuwe bestuur gaat vol enthousiasme aan de slag! Er ligt een mooi nieuw beleidsplan dat als basis zal dienen voor de komende periode.

Namens alle leden en het nieuwe bestuur van Basic & Full Color veel dank aan de oud bestuurders voor al het mooie werk dat is geleverd!