Inspiratie Lustrumthema


Inspiratie Lustrumthema

Een thema kiezen is zo makkelijk nog niet. In bijna 20 jaar heeft het koor honderden nummers gezongen, a capella of met band en vele verschillende thema`s gehad. 

Een aantal leden heeft hun hoogtepunten beschreven me de daarbij behorende nummers. Als je alle teksten bij elkaar optelt, krijg je de volgende `word cloud` (gemaakt in Wordle.com).  Wat het thema wordt, dat hoort u binnenkort.